• U bent hier:

Algemene voorwaarden

Door de door u gekozen artikelen bij Trendyprodcuten.nl te bestellen heeft u te kennen gegeven dat u met deze algemene voorwaarden akkoord gaat. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u Trendyproducten.nl hiervan op de hoogte te stellen.

Wanneer er onjuistheden staan vermeld in de door de www.trendyproducten.nl vermelde gegevens aan u, dienen deze z.s.m. aan Trendyproducten.nl gemeld worden.
 
Levertijden
De levertijden van de artikelen worden aangegeven op de site, dit zijn allemaal circa levertijden. De consument kan ten alle tijden contact opnemen met Trendyproducten.nl om zich te laten informeren over de exacte levertijd van het bestelde product. Mocht de levertijd van het product langer dan 2 weken dan de aangegeven levertijd zijn, zal Trendyproducten.nl u hierover informeren.
 
Annuleringen
De levering van het product dient 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als Trendyproducten.nl met de consument een andere levertijd overeen is gekomen.

Na verzending van de bestelling is annulering niet meer mogelijk, anders dan gedurende de hierna te melden zichttermijn. Alle annuleringen dienen schriftelijk aan Trendyproducten.nl kenbaar te worden gemaakt.. In de annulering dient u, uw naam met het ordernr. en uw rekeningnummer te noteren. Het rekeningnummer dient te corresponderen met het rekeningnummer waarmee u de betaling aan Trendyproducten.nl gedaan heeft. Verdere voorwaarden betreffende het terug te betalen bedrag leest u in het hoofdstuk zichttermijn/afkoelingsperiode.
 
Zichttermijn / Afkoelingsperiode 
Op onze producten zit standaard een zichttermijn van ten minste zeven werkdagen. Ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij onderling anders is overeengekomen.
Binnen deze 7 werkdagen, heeft u de bevoegdheid de onderliggende overeenkomst met Trendyproducten.nl te ontbinden. Indien u de overeenkomst wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via E-mail, brief of fax) aan ons te melden. Na ons akkoord, krijgt u de adresgegevens en kunt u het product aan ons retourneren. U draagt hierbij zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden van de goederen.
 
De betaling die u heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met Trendyproducten.nl heeft herroepen, zullen wij binnen 14 dagen nadat wij het door u geretourneerde product hebben ontvangen, aan u terug betalen. Voor een beroep te doen op deze retourregeling gelden naast bovengenoemde ook onderstaande voorwaarden.
 
De geretourneerde producten moeten voor 100% verkoopbaar zijn. Er mag aan het geretourneerde product geen enkele wijziging zijn aangebracht. De verpakking moet ongeopend zijn en het product moet ongebruikt en onbeschadigd zijn. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen moeten bij de retourzending bijgevoegd zijn.
 
Trendyproducten.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw toedoen (anders dan door Trendyproducten.nl of de leverancier van het product) is beschadigd. Indien een product wordt geretourneerd, dat naar het oordeel van ons schade heeft opgelopen, die aan een handeling of nalatigheid van de consument is of anderszins voor uw risico komt, zal Trendyproducten.nl u hiervan schriftelijk in kennis stellen.
 
Trendyproducten.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product, als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden. Deze afkoelingsperiode geldt niet voor speciale aanbiedingen, producten die speciaal op maat of kleur voor de consument vervaardigd zijn of producten die bestemd zijn voor professioneel gebruik. N.B. De afkoelingsperiode is dus geen proef- of testperiode.
 
Auteursrechten
Alle auteursrechten en fotomaterialen welke gebruikt in deze website komen allen toe aan Trendyproducten.nl. Het zonder toestemming van Trendyproducten.nl publiceren of gebruiken van de inhoud van deze website is niet mogelijk. Hiertegen zullen indien nodig juridische stappen worden ondernomen.
 

Gebruiksvoorwaarden van deze website

Deze website wordt onder de volgende voorwaarden gratis ter beschikking gesteld aan alle internetgebruikers, en met name aan de klanten van Trendyproducten.nl. Door deze website te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Persoonlijke informatie die door gebruikers van deze website wordt verstrekt, wordt met de nodige zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Zie de privacyverklaring voor nadere informatie over zaken die op de privacy betrekking hebben..

Ongeoorloofd gebruik

Het gebruik van deze website op een manier die hinderlijk is voor andere Internetgebruikers of op andere wijze het goede functioneren van deze website verstoort of de informatie op deze website en/of de besturingssoftware negatief beďnvloedt, is niet toegestaan. Het gebruik van de website onder een valse naam of door omzeiling van veiligheidsmaatregelen die zijn aangebracht voor niet-toegankelijke delen van deze website, is niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met aandacht en grote zorgvuldigheid samengesteld. Trendyproducten is echter niet verantwoordelijk voor de blijvende beschikbaarheid en nauwkeurigheid van alle informatie die op deze website wordt weergegeven. Trendyproducten is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit ontbrekende of onjuiste informatie op deze website of voor het feit dat het tijdelijk niet mogelijk is om via de website bestellingen te plaatsen.

Trendyproducten behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.

Privacyverklaring

Vertrouwelijke behandeling en veilige opslag

Persoonlijke gegevens, zoals de gegevens van uw bestelling, die op of via deze website worden verwerkt, worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend benut in het kader van uw contact met Trendyproducten. Dit houdt in dat wij uw gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde diensten of producten. In dergelijke gevallen mogen derden deze informatie alleen en uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van hun taak om u de betreffende producten en diensten te leveren. Op het moment dat u deze gegevens op onze site achterlaat, stemt u automatisch in met ons privacybeleid.

Trendyproducten beschermt de persoonlijke informatie van haar websitebezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Wij verzamelen de door u verstrekte persoonsgebonden informatie en slaan deze op conform de Wet op Persoonsgegevens en in overeenstemming met de geldende EU-bepalingen ten aanzien van bescherming persoonsgegevens.

Wanneer vraagt Trendyproducten om uw persoonlijke gegevens?

In het algemeen kunt u deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of overige informatie over uzelf te geven. Trendyproducten vraagt uitsluitend informatie aan u als u een bestelling wilt plaatsen.

Wij verzamelen informatie over u om twee redenen: ten eerste, om uw bestelling af te kunnen handelen, ten tweede om u de best mogelijke service te bieden.

Opslag en gebruik van uw gegevens

Om u bij het bezoek aan de website van Trendyproducten te kunnen herkennen maakt Trendyproducten gebruik van Cookies. Dit zijn kleine bestanden die naar de browser van de klant worden gestuurd en op de pc van de klant worden opgeslagen. Daarnaast gebruiken wij cookies voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze website. Onze programmatuur is zodanig ingericht, dat de cookies niet voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie zal door ons alleen geanonimiseerd worden gebruikt.